Xardinaría Industrial

Molime Viarias encárgase tamén de realizar traballos de Xardinería Industrial, é dicir, do mantemento e conservación de grandes áreas verdes. Por exemplo, xardíns contiguos a grandes superficies, aeroportos, illotes de viarios, áreas de descanso, etc.

 

Os traballos que se realizan neste caso adoitan ser de roza das parcelas, adecuando o terreo ao seu uso posterior.

 

O tipo de ferramenta que se empregan para o desenvolvemento destes traballos é moi variada, depende do tipo de superficie, a vexetación coa que conta o terreo e orografía do territorio. En Molime Viales adaptámonos ás características da parcela utilizando, segundo proceda, maquinaria pesada, tractores autopropulsados, rozadoras manuais, etc.

 

Outro dos servizos que englobamos dentro do apartado de Xardinería Industrial son as tarefas de plantación de árbores, arbustos e diferentes tipos de plantas nestes espazos. Estes traballos varían en función das necesidades do cliente e sobre todo do terreo. levan a cabo as tarefas que se consideren precisas para dotar á contorna destas grandes áreas verdes dunha vexetación adecuada. Serán as necesidades de conservación, a contorna e o equilibrio coa biodiversidade da zona as que definan que actuacións concretas levarán a cabo en cada caso.